شرط هم فقس شدن دو زرافه: مصرف قرص ضدبارداری

زرافه حق نشر عکس a
Image caption مسوولان باغ وحش مجبور شدند با کلک داروی ضدبارداری را به زرافه بخورانند

با موفقیت مسوولان یک باغ وحش در آمریکا به خوراندن داروی ضدبارداری به یک زرافه ماده، این حیوان به قفس یک زرافه نر منتقل شد.

مسوولان باغ وحش پئوریا در ایالت ایلینوی پیش تر به خاطر نگرانی از جفتگیری این دو زرافه، آنها را به طور جداگانه نگهداری می کردند.

مسوولان باغ وحش می گویند این دو زرافه از نظر وراثتی برای جفتگیری مناسب نیستند و نگران باردار شدن ویویان، زرافه ماده هستند.

به گزارش شبکه تلویزیون محلی، ویویان که در سال ۲۰۰۹ به دنیا آمده است، پاییز گذشته به باغ وحش پئوریا منتقل شد ولی از آنجایی که از مصرف داروی ضدبارداری خودداری می کرد، در این مدت از آن به طور جداگانه نگهداری شده است.

در نهایت کارکنان باغ وحش موفق شدند با قرار دادن این دارو در داخل کاهو آن را به ویویان بخورانند.

باغ وحش پئوریا قصد دارد به زودی یک زرافه ماده دیگر را برای جفتگیری با تاجی، زرافه نر این باغ وحش خریداری کند.