پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش سازمان ملل درباره وضعیت ایدز در جهان

سی سال پیش بود که مرکز کنترل بیماریها در آمریکا شواهد بیماری تازه ای را شناسایی کرد: ایدز. وحشتی که ایدز در جهان براه انداخت کم سابقه بود. بیماری ای بود که جز مرگی زودرس و دردناک راه چاره ای برای مبتلایانش نمیگذاشت. اما کار شبانه روزی پژوهشگران، تلاش بی وقفه فعالان، درگیر شدن دولتها، و میلیاردها دلار هزینه، امروز مبتلایان به زندگی عادی خود ادامه می‌دهد. امشب به سی سال گذشته و چالشهای پیش رو نگاه می‌کنم.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد