پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات مردان چینی در همسریابی

مشکلات مردان چینی برای یافتن همسران مناسب دارد تاثیر اقتصادی در سراسر دنیا می گذارد. برای یافتن همسر خوب، مردان چینی باید سخت کار کنند، صرفه جویی کنند و بلاخره پول پس انداز کنند تا خواسته های همسر آینده شان را فراهم کنند.

جستن رولات گزارش می دهد