پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایدز در میان زنان تاجیکستان

در تاجیکستان، بر اساس آمارهای رسمی، از میان حدود سه هزار بیمار ناقل ویروس اچ آی وی، بیش از ۶۰۰ نفر زن هستند. برای اولین بار، همایش زنان ناقل این ویروس در دوشنبه برگزار شد. در بسیاری از موارد زنان تاجیک را شوهران معتاد و مهاجرشان مبتلا کرده اند.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد