پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیراندازی اسرائیل بسوی معترضان در بلندی‌های جولان

تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که هجده نفر در درگیریهای امروز نیروهای اسرائیلی با معترضان در بلندی های جولان کشته شده اند. تظاهر کنندگان حامی فلسطینیان امروز در سالگرد جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به منطقه مرزی بلندی های جولان در مرز سوریه با اسرائیل آمدند وتلاش کردند وارد مناطق تحت اشغال اسرائیل شوند.

محمد منظر پور گزارش می دهد.