پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری پرو در آمریکای جنوبی

توازن قوا در آمریکای جنوبی امروز به تصمیم مردم پرو گره خورده است. آنها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورشان، یکی از دو رقیب را انتخاب خواهند کرد: فردی همسو با سیاستهای آمریکا در منطقه یا سیاستمداری که در گذشته رابطه نزدیکی با چپگرایانی چون هوگوچاوز رئیس جمهوری ونزوئلا داشته است.

جمال الدین موسوی گزارش می دهد