دانشگاههای بریتانیا به 'بی‌خیالی' در برابر افراط‌‌ گرایی متهم شدند

ترزا می حق نشر عکس PA
Image caption ترزا می می گوید دولت بریتانیا قصد دارد بودجه آن دسته از گروههای اسلامی را که از عقاید افراطی حمایت می کنند قطع کند

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا دانشگاههای این کشور را به "بی خیالی" در مقابله به افراط‌ گرایی اسلامی متهم کرده است.

این اتهام در حالی مطرح می شود که قرار است فردا برنامه راهبردی جدید دولت بریتانیا در زمینه مقابله با تروریسم منتشر شود.

خانم می در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف گفت که معتقد است دانشگاهها می توانند اقدامات بیشتری در جلوگیری از گسترش افراط‌ گرایی انجام دهند.

در مقابل نهادهای دانشگاهی در بریتانیا ضمن رد چنین اتهامی می گویند که دانشگاهها در این زمینه با پلیس و نیروهای امنیتی همکاری کرده اند.

وزیر کشور بریتانیا همچنین گفته است که دولت این کشور بودجه آن دسته از گروههای اسلامی را که از عقاید افراطی حمایت می کنند قطع خواهد کرد.

خانم می در بخشی از گفتگوی خود با روزنامه دیلی تلگراف گفت: "به نظر من به مدت زیادی در دانشگاهها با نوعی بی خیالی در این زمینه روبرو بوده ایم. فکر نمی کنم مسئولان دانشگاهها به اندازه کافی در مورد آنچه در فضای دانشگاهها می گذرد و رادیکال شدن بعضی از دانشجویان توجه کرده باشند".

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، دولت بریتانیا در برنامه راهبردی جدید خود از ۴۰ دانشگاه در انگلستان یاد کرده است که در آنها "خطری به خصوص" در زمینه رادیکال شدن دانشجویان و یا عضو گیری گروه های تندرو از میان دانشجویان آنها وجود دارد.

گفته شده که دولت بریتانیا در این سند راهبردی در مورد "فدراسیون جوامع اسلامی دانشجویان" و آنچه بی میلی این نهاد برای مقابله با افراط‌ گرایی نامیده ابراز نگرانی کرده است.

وزیر کشور بریتانیا گفت پس از آنکه دولت این کشور بودجه موسسات آموزشی را مرور کرد، بودجه ۲۰ موسسه که در سه سال گذشته از کمک های دولتی استفاده کرده اند را قطع کرده است.

انجمن معاونان روسای دانشگاههای بریتانیا در واکنش به این سخنان وزیر کشور اعلام کرده است که "هیچ مدرکی" مبنی بر "بی خیالی" دانشگاهها در برابر افراط‌ گرایی وجود ندارد.

فدراسیون جوامع اسلامی دانشجویان هم در واکنشی مشابه اعلام کرده است که اتهام بی خیالی و بی میلی این نهاد در برابر افراط‌ گرایی، "اشتباه و غیرقابل توجیه" است.

مسئولان این فدراسیون می گویند که همواره با نهادهای ذیربط از جمله اعضای دولت همکاری کرده اند. این نهاد اعلام کرده که سال گذشته کنفرانسی در زمینه راههای جلوگیری از گسترش افراط‌ گرایی در دانشگاهها برپا کرد. امسال هم قرار است کنفرانسی دیگر در همین زمینه برگزار کند که از شخص وزیر کشور هم برای شرکت در آن دعوت شده است.

مطالب مرتبط