پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام پیروزی نامزد چپگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پرو

اویانتا اومالا نامزد چپگرایان پرو خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرده است. در اکثر آرا شمارش شده، آقای اومالا با اختلاف اندکی بر رقیب راستگرایش، کیکو فوجی موری، پیروز شده است. انتشار خبر پیروزی آقای اومالا مایه نگرانی سرمایه گذاران شد و شاخص بورس لیما دچار چنان افتی شد که مسئولان داد و ستدها را متوقف کردند.

کامبیز کراماتی گزارش می دهد