پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواسته‌ها و جایگاه علوی‌ها در انتخابات ترکیه

چند روز به انتخابات ترکیه مانده و بازار وعده‌ها برای بر آوردن خواسته‌های گروه‌های مختلف به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور داغ است. علوی‌ها که بزرگترین گروه دینی بعد از مسلمانان سنی مذهب دراین کشور هستند، اهمیت ویژه‌ای برای احزاب رقیب دراین انتخابات دارند.

نفیسه کوهنورد نگاهی دارد به خواسته‌های علوی‌ها و جایگاه آن‌ها در انتخابات پیش رو.