استراتژی بازبینی شده مبارزه با افراط گرایی در بریتانیا منتشر شد

ترزا می حق نشر عکس PA
Image caption وزیر کشور بریتانیا می گوید که این برنامه با اشکال های جدی روبرو بوده است

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، استراتژی بازبینی شده دولت برای مقابله با تروریسم را اعلام کرده و گفته است باید تمرکز بیشتری بر جلوگیری از افراط گرایی در سطح محلی وجود داشته باشد.

او گفت که طی یک بازنگری در سیاست کنونی - موسوم به "پیشگیری" که در سال ۲۰۰۷ به راه افتاد - ناکامی های جدی در آن شناسایی شده است.

به گفته او مبالغی از ۶۳ میلیون پوند بودجه سالانه این برنامه خرج سازمان هایی شده که باید با آنها مبارزه می شد.

خانم می در مجلس عوام گفت که این استراتژی "در مقابله با ایدئولوژی افراطی که نه فقط انسجام جامعه ما را تضعیف می کند، بلکه همچنین الهام بخش تروریست های آینده است تا در جستجوی تخریب و کشتار در شهرهای ما باشند، ناکام ماند."

او گفت: "در تلاش برای دراز کردن دست دوستی به سوی کسانی که در معرض خطر رادیکالیزه شدن قرار دارند، منابع مالی گاهی حتی به همان سازمان های افراط گرایی رسید که برنامه 'پیشگیری' باید با آنها مقابله می کرد."

او گفت: "ما دچار همان اشتباهات نخواهیم شد."

به گفته خانم می استراتژی بازبینی شده به سوی "شکل هایی از تروریسم که بیشترین خطر را متوجه امنیت ملی ما می کنند، یعنی در حال حاضر القاعده و افرادی که از آن الهام می گیرند" هدف گیری خواهد شد.

برنامه "پیشگیری" ابتدا پس از بمبگذاری های هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ در لندن راه اندازی شد تا مانع رشد تروریسم داخلی شود.

خانم می روز دوشنبه دانشگاه های بریتانیا را متهم به غفلت در مبارزه با افراط گرایی اسلامی کرده بود، اتهامی که از سوی یک نهاد نمایندگی دانشگاه ها رد شد.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در ماه فوریه گفته بود که سازمان هایی که می کوشیدند خود را دروازه ای به روی جوامع اسلامی در بریتانیا نشان دهند پول های زیادی از دولت دریافت کردند درحالی که برای مبارزه با افراط گرایی کار زیادی نکرده اند.

مطالب مرتبط