پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین در اقیانوس آرام مانور نظامی انجام می‌دهد

چین می‌گوید ماه آینده یک مانور نظامی در آب‌های اقیانوس آرام انجام خواهد داد، خبری که به مذاق همسایه‌های این غول اقتصادی که کم کم دارد غول نظامی هم میشود، خوش نخواهد آمد. همزمان، گزارش‌های مربوط به تکمیل اولین ناو هواپیمابر چین، نگرانی‌ها رابیشتر کرده است.

نادر سلطانپور گزارش می‌دهد.