پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش سوزی گسترده در ایالت آریزونا ادامه دارد

آتش سوزی گسترده در ایالت آریزونای آمریکا که حدود یازده روز پیش شروع شد همچنان ادامه دارد. ساکنان دو شهر کوچک، نزدیک مرز آمریکا با مکزیک، ناگزیر از ترک خانه‌هایشان شده‌اند و آتش‌نشانان هنوز سعی می‌کنند شعله‌های سرکش را مهار کنند.

گزارش آلسترلیث هد را می بینیم.