پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاروان صلح در مکزیک در اعتراض به قاچاق مواد مخدر

مکزیکی ها در اعتراض به قاچاق مواد مخدر و کشت و کشتاری که در چند سال اخیر جان هزاران نفر را گرفته، یک کاروان صلح راه انداخته اند، کاروانی که با بیست اتوبوس مسافتی ۳ هزار کیلومتری را طی می‌کند تا پیام خود را شهر به شهر به مردم برساند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد