پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض نخست وزیر ترکیه به خشونت‌های دولت سوریه

در حالی که حمله ارتش سوریه به شهر جسر الشغور شروع شده، مخالفان می گویند دستکم سه نفر در ادامه اعتراضها به حکومت بشار اسد در دیگر شهرها کشته شده اند. ارتش سوریه می گوید هدف از حمله به جسر الشغور در شمال کشور، دستگیری عاملان کشتن ۱۲۰ مامور امنیتی و بازگرداندن آرامش است. مخالفان ادعای کشتن این ماموران را رد کرده اند. بنا به گزارشها، اکثر ساکنان این شهر را تخلیه کرده اند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.