پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهتمرین تحولات ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه

نظرسنجی ها پیش از انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می دهند که حزب حاکم عدالت و توسعه می تواند برای بار سوم پیروز شود. این حزب به رهبری رجب طیب ادوغان سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه به دست گرفت و توانست چهار سال پیش بار دیگر در انتخابات مجلس پیروز شود. آقای اردوغان قول داده در صورت پیروزی در این انتخابات، قانون اساسی ترکیه را به طور کامل اصلاح کند.

نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد