پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بیماری' هوسرانی سیاستمداران

اولین واکنش ما به شنیدن داستان افرادی که در اوج قدرت و شهرت به خاطر اندکی هوسرانی همه چیز را از دست می‌دهند، شاید آمیزه ای از تاسف و شگفتی باشد. اما کارشناسان می‌گویند حالا دلیل این نوع از هوسرانی های خطرناک که سیاستمدارن مشهور را یکی پس از دیگری به خاک سیاه می‌نشاند شناسائی کرده اند و آن را در زمره یک بیماری قرار داده اند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد