پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه‌پرسی درباره آینده صنایع هسته‌ای ایتالیا

مردم ایتالیا فردا در یک همه پرسی، درمورد آینده صنایع هسته ای کشورشان تصمیم می گیرند. دولت ایتالیا طرفدار استفاده از انرژی هسته ای است، اما گروههای مخالف می گویند ایتالیا باید از حادثه نیروگاه ژاپن درس بگیرد و مانند آلمان، انرژی هسته ای را به طور کامل کنار بگذارد.

دانکن کندی گزارش می‌دهد