پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه درگیری های مرگبار در سوریه

ارتش سوریه از دو سو وارد شهر جسر الشغور شده است. شهری در ۲۰کیلومتری مرز ترکیه که در چند روز گذشته کانون اعتراض های ضد حکومتی بوده است. دولت می گوید مردان مسلح پس از کشتن ۱۲۰مامور امنیتی در آنجا پناه گرفته اند.اتهامی که مخالفان رد کرده اند. بیش از ۴هزار نفر از ساکنان شهر به ترکیه پناه برده اند و هزاران نفر دیگر به تپه های اطراف شهر.

فرداد فرحزاد، بی بی سی، گزارش می دهد.