پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لبنان؛ 'بهشت سیگاری‌ها'

دیروز روز جهانی منع استعمال دخانیات بود. خیلی از سیگاریها در این روز، برای یک روز هم که شده، لب به سیگار نزدند. البته سیگار کشیدن روز به روز سخت تر می شود و کشورهای بیشتری مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را اجرا می کنند. اما لبنان، هنوز بهشت سیگاری‌هاست.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد