پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزاران نفر از شهروندان جسرالشغور منتظر در مرز ترکیه

همزمان با استقرار ارتش سوریه در شهر جسر الشغور، شهروندان بیشتری از این شهر آشوب زده به ترکیه می گریزند. خبرنگار بی بی سی در مرز سوریه و ترکیه می گوید هزاران نفر دیگر پشت مرز منتظرند تا در صورت وخیم تر شدن اوضاع در سوریه، به سمت ترکیه حرکت کنند. بعضی حتی در وسایل نقلیه خود می خوابند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد