پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باکتری ای‌کولای و خسارت‌های سنگین کشاورزان اسپانیایی

باکتری مرگبار ای‌کولای میلیون‌ها دلار به کشاورزان اسپانیایی ضرر زد، چون ابتدا مقام‌های آلمان به اشتباه اعلام کردند خیارهای اسپانیایی منشأ این باکتری است. اتحادیه اروپا قول داده خسارت این کشاورزان را جبران کند، اما هزاران کارگر هم بیکار شده‌اند و معلوم نیست چه کسی می‌خواهد دست آن‌ها را بگیرد.

برگردان گزارشی ببینید از سارا رینسفورد.