پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجمین سال محاصره اقتصادی نوار غزه

در حالی که محاصره اقتصادی نوار غزه به وسیله اسرائیل وارد پنجمین سال خود می‌شود، آژانس امداد رسانی و اشتغال سازمان ملل متحد پیامدهای این وضعیت را بر اقتصاد غزه ارزیابی کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید بیکاری در غزه به حدود ۴۵ درصد رسیده که از بالاترین رقم‌ها در دنیاست. براین اساس، حدود نیمی از افراد در غزه بیکارند.

همچنین با توجه به تورم، دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید مردم نسبت به پنج سال گذشته، یک سوم کاهش یافته.

باریکه ساحلی غزه، با بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت و تنها ۴۱ کیلومتر طول، پرازدحام ترین بخش از اراضی فلسطینی است.

محمد منظرپور در گفتگویی با کریستفر گانس، دبیر ارشد آژانس امداد رسانی و اشتغال سازمان ملل متحد، نخست از او درباره یافته‌های اصلی این گزارش پرسیده.