پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی اتهام‌ آزار شهروندان عراقی توسط نیروهای بریتانیا

اعضای کمیته ویژه تحقیق درباره شکایت عراقی‌ها از سربازان بریتانیایی تا کنون فقط با یک شاهد مصاحبه کرده. بر اساس اطلاعاتی که بی‌بی‌سی بدست آورده، قرار است این کمیته به اتهام‌های اذیت و آزار شهروندان عراقی توسط نیروهای بریتانیایی رسیدگی کند. روند این مصاحبه‌ها بدلیل همکاری نکردن شاهدان فعلا متوقف شده.

آنگوس کراوفورد گزارش می دهد.