پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ضربه‌ای دیگر به نخست وزیر ایتالیا

در ضربه‌ای تازه به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا، شرکت کنندگان در یک همه‌پرسی به از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای رای منفی دادند. ایتالیا پس از فاجعه چرنوبیل در ۲۵ سال پیش، فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کرده بود. حالا با این نظرسنجی، آقای برلوسکنی که محبوبیتش کاهش یافته، در چه موقعیتی قرار می گیرد؟

برگردان گزارشی را ببینید از دانکن کندی.