پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با وليد جنبلاط، رهبر سياسي دروزی‌های لبنان

برای نخستین بار در لبنان، دولت در دست حزب الله و متحدانش قرار گرفته. نجیب میقاتی، نخست وزیر جدید لبنان وزیرانی را به مجلس معرفی کرده که از مسیحی و دروزی گرفته تا شیعه و سنی، همسو با حزب الله هستند. چنین موفقیتی برای حزب الله را چرخش سیاسی برخی شخصیتها و گروههایی امکانپذیر کرد که به سعد حریری و متحدانش پشت کردند و به حزب الله پیوستند. کانون این چرخش سیاسی، ولید جنبلاط رهبر سیاسی دروزیهای لبنان و یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران پرنفوذ این کشور است.

مهرداد فرهمند خبرنگارمان در لبنان گفتگویی با ولید جنبلاط درباره تغییر موضع سیاسی اش انجام داده.