پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو روایت از یک شخصیت؛ محمد رضا مدحی کیست؟

دو روایت از یک شخصیت. مردی بیمار و درمانده که با ناامیدی دست به گریبان است. یا مهره‌ای کلیدی برای پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی؟ دستگاه‌های امنیتی در ایران می گویند که محمد رضا مدحی با وزاری خارجه آمریکا و عربستان دیدار کرده و قصد داشته تا با همکاری مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، به سقوط نظام کمک کند. کسی که در میانه راه تحت کنترل وزارت اطلاعات قرار گرفته. در آن طرف قضیه، بعضی از مخالفان می‌گویند که او یک نظامی عالی رتبه بود که پس از خروج از ایران با مخالفان همپیمان شد. ولی آمریکا به او ویزا هم نداد، چه رسد به انجام دیدار با مقامهای عالیرتبه آمریکایی. مردی که آنها اشکالی در اعلام همراهی او با مخالفان نمی دیده اند.

گزارش از مهرزاد کهن روز درباره اینکه محمد رضا مدحی کیست.