پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه ایمن الظواهری، رهبر جدید القاعده

مردی که سال‌ها دست راست اسامه بن لادن بود، جانشین او شده. ایمن الظواهری، رهبر تازه شبکه القاعده است. القاعده این خبر را امروز در اینترنت منتشر و بر ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل تاکید کرده. آقای الظواهری پزشک است و مصری تبار.

کامبیز کراماتی نگاهی دارد به پیشینه رهبر جدید القاعده.