پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قدیمی‌ترین لامپ روشن دنیا

یک لامپ معمولی چقدر عمر می‌کند؟ شش ماه؟ یک سال؟ ده سال؟ در شهر لیورمور ایالت کالیفرنیای آمریکا لامپی هست که بیشتر از آنچه فکر کنید، کار کرده و همه رکوردها را شکسته.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.