پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین ماه گرفتگی کامل قرن بیست و یکم

دیشب، اولین ماه گرفتگی کامل سال ۲۰۱۱ میلادی در نقاطی از اروپا، آفریقا، آسیای مرکزی، استرالیا و بخشی از آمریکای جنوبی دیده شد. ماه گرفتگی چهارشنبه شب، طولانی ترین خسوف در نزدیک به ۱۱ سال گذشته بود. ماه گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که سایه زمین روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند، اما خسوف دیشب، رنگ دیگری داشت.

گزارش دانیل گریفیث را می بینیم.