پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای اقتصادی رشد جمعیت یهودیان بنیادگرا

در اسرائیل، بیشتر مردان متعلق به اقلیت یهودیان بنیادگرا، یا حریدی، همه وقت خود را صرف تحصیل علوم دینی می کنند و علاقه‌ای به کار کردن ندارند. رشد سریع جمعیت حریدی‌ها بسیاری از کارشناسان را در اسرائیل به پیامدهای اقتصادی این پدیده و افزایش میزان بیکاری در این قشر حساس کرده است.

محمد منظرپور گزارش می دهد.