پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد مصدق

محمد مصدق، معمار ملی کردن صنعت نفت ایران، کی بود و حاصلش برای ایران چه بود؟

زمانی که در اواخر دهه بیست خورشیدی، محمد مصدق به مجلس شانزدهم راه یافت، فکر ملی کردن صنعت نفت حتی برای نخبگان کشور هم غریب بود. کسی تصور نمی کرد که مصدق بتواند در مدت کوتاهی چنین فکری را تبدیل به یک لایحه قانونی کند و از تصویب مجلسی بگذراند که شاید اکثریت اعضایش دل در گرو آن نداشتند. کسی تصور نمی کرد که تحت رهبری مصدق این فکر تبدیل به یک جنبش ملی شود و سراسر کشور را فرا بگیرد. این جنبش شکست خورد اما نام مصدق در تاریخ ایران ماندگار شد. آیا این ماندگاری بازتاب ذهن قهرمان جوی ایرانیان است یا ناشی از کارنامه واقعی محمد مصدق؟ جایگاه مصدق چیست و تا چه حد می توان او را از لغزش هایی که روی داد و به شکست جنبش ملی شدن نفت انجامید مبرا دانست؟

آیا نزدیک به شصت سال فاصله از این جنبش به ما این امکان را می دهد که کارنامه مصدق را بی حب و بغض بررسی کنیم؟

در پنل اول داریوش بایندر مورخ و نویسنده کتاب ایران و سی آی ای که به بررسی عوامل دخیل در شکست جنبش ملی کردن نفت پرداخته و حمید ذوالنور، فعال ملی و از اعضای قدیمی حزب ایران به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، سمیه اغنیا و علی رادفر پاسخ می دهند.