دادگاه اسراییلی یک سگ را به سنگسار محکوم کرد

حق نشر عکس AP
Image caption از بچه های محلی خواسته شده حکم را اجرا کنند

یک دادگاه مذهبی یهودی در اسراییل حکم به سنگسار یک سگ ولگرد داده است چون این سگ را کالبد روح یک وکیل سکولار می داند که زمانی به قضات آن دادگاه توهین کرده بود.

به گزارش یک وب سایت اسراییلی این سگ چند هفته پیش وارد محوطه این دادگاه شده و آنجا را ترک نکرده بود.

پیدا شدن سروکله این سگ یادآور نفرینی شد که بیست سال پیش نثار یک وکیل دعاوی سکولار شده بود، وکیلی که دیگر زنده نیست. در آن موقع قضات مذهبی دادگاه آن وکیل را نفرین کرده بودند که روحش در کالبد سگ جای بگیرد.

در مذهب یهود، سگ حیوان نجسی است.

این سگ قبل از اجرای حکم سنگسار موفق به فرار شده است.

بر اساس گزارش ها یکی از قضات ارتدوکس دادگاه که در محله مذهبی نشین "میا شعاریم" قرار دارد از بچه های محلی خواسته حکم سنگسار سگ یاد شده را اجرا کنند.

بدنبال صدور حکم سنگسار برای این سگ، یک سازمان حمایت از حیوانات از یکی از مقامات دادگاه نزد پلیس شکایت کرد اما به گزارش یک وب سایت یهودی، این مقام صدور حکم سنگسار برای این سگ ولگرد را تکذیب کرده است.

اما یکی از مدیران دادگاه به روزنامه یدیعوت آخرونوت گفت حکم سنگسار برای این سگ صادر شده و "این روش مناسبی برای برخورد با روحی بوده که وارد کالبد سگ بیچاره شده است".