پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت شهری مشابه 'هال اشتات' اتریش در چین

شهری تاریخی در اتریش که در فهرست میراث جهانی یونسکو است مورد توجه شدید چینی ها قرار گرفته است، آنقدر که در حال ساختن مشابه آن در استان گوانگ دانگ چین هستند. بعضی از ساکنان شهر هال اشتات اتریش، از اینکه چینی ها می خواهند از شهرشان کپی برداری کنند، دلخور شده اند.

وندی اورگوهارت گزارش می‌دهد