پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ سرد معترضان به طرح اصلاحات پادشاه مراکش

رهبران جنبش اصلاح طلبی مراکش می گویند با وجود طرح پادشاه این کشور برای اصلاح قانون اساسی، یکشنبه تظاهرات خواهند کرد. محمد ششم؛ پادشاه مراکش اعلام کرده که طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را تا دو هفته دیگر به همه‌پرسی می گذارد. این پیشنهاد با استقبال بعضی از گروه ها روبرو شده؛ اما منتقدان را راضی نکرده است.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.