پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت ناظران لبنانی از بحران سوریه

حرکت اعتراضی در سوریه با وجود تمام شباهتهایش به قیامهای اخیر جهان عرب، تفاوتهایی هم با آنها دارد. درهای سوریه به روی خبرنگاران بسته است و آنها نمی‌توانند تصویری دقیق داشته باشند. آنچه از تظاهرات سوریه می دانیم یا روایت معترضان است یا روایت حکومت. مهرداد فرهمند، خبرنگار بی‌بی‌سی در بیروت، پای صحبت ناظرانی در لبنان نشسته که سالهاست تحولات سوریه را دنبال می کنند و با مخالفان و هواداران حکومت سوریه در تماس هستند.