پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوسه‌های تاریخ ساز؛ بوسه ونکوور

بوسه های تاریخ ساز کم نیستند. از بوسه یک سرباز نیروی دریایی آمریکا و پرستاری در میدان تایمز نیویورک بعد از پایان جنگ جهانی دوم گرفته تا عکس بوسه ای که همین هفته پیش در جریان یک درگیری در ونکوور کانادا منتشر شد. هرچند هویت واقعی سرباز و پرستار میدان تایمز هرگز مشخص نیست . اما سوژه های عکس ونکورر پیدا شدند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد