پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نارضایتی از کمبود برق در عراق

مقامهای عراق می گویند ذخیره برق این کشور، پاسخگوی همه نیازهای مردم در تابستان نیست. با این که دولت عراق اعلام کرده برای بهبود شبکه برق این کشور، سرمایه گذاری کرده، اما بسیاری از نقاط این کشور در ساعات زیادی از شبانه روز برق ندارد و این وضع بسیاری از شهروندان این کشور را ناراضی کرده است. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد