پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق ناتو درباره اتهام حمله به غیرنظامیان در لیبی

ناتو می گوید سرگرم بررسی این اتهام است که هواپیماهای جنگنده اش شب گذشته یک منطقه مسکونی در پایتخت لیبی را بمباران کرده اند. مقام های لیبی نیمه شب دیشب خبرنگاران را به خانه ای بردند که می گویند در جریان بمباران آن، دست کم چهار نفر از جمله یک نوزاد و یک کودک کشته شده اند.

کسری ناجی گزارش می دهد