پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برهنه گرداندن یک زن در روستایی در پاکستان

بسیاری از پاکستانی ها از شنیدن آنچه بر سر یکی از اهالی روستایی در این کشور آمده بهت زده شده اند. شهناز بی‌بی نام زنی است که عده ای از ساکنان روستایش او را برهنه کردند و در روستا گرداندند، به این اتهام که پسرش با یک زن رابطه خارج از ازدواج دارد.

علیم مقبول از منطقه هاریپور در شمال پاکستان گزارش می‌دهد