پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش سازمان ملل از وضعیت آوارگان و پناهندگان در جهان

یک گزارش سازمان ملل که در روز جهانی پناهندگان منتشر شده می گوید این کشورهای فقیر هستند که عمده بار پذیرایی از بیش از پانزده میلیون آواره را در جهان به دوش می کشند. بر اساس این گزارش ایران یکی از این کشورهاست.

کسری ناجی گزارش می‌دهد