پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونت‌های مذهبی در ایرلند شمالی

بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، برای چندمین شب متوالی شاهد درگیری‌های خشونت آمیز بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بود. پلیس می‌گوید حدود هفتصد نفر در این منطقه آشوب به پا کردند. گزارش شده به پای یک عکاس تیراندازی شده و دو مرد دیگر هم دچار سوختگی شده‌اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.