پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای اعتماد پارلمان یونان به کابینه پیشنهادی نخست وزیر این کشور

در آتن پایتخت یونان، کابینه پیشنهادی جورج پاپاندرئو، نخست وزیر، موفق به کسب رای اعتماد پارلمان شد؛ هرچند با اکثریتی نه چندان قاطع. این اتفاق، گرچه با واکنش مثبت کشورهای اروپایی و بازارهای مالی مواجه شده، اما به نظر نمی‌رسد برای حل مشکل یونان، کافی باشد.

کامبیز کراماتی گزارش می دهد.