پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سنگاپور؛ الگویی برای برنامه‌های توسعه شهری؟

وقتی می‌خواهند یک نمونه از توسعه شهری موفق را نام ببرند، سنگاپور را مثال می آورند. یکی از پر تراکم‌ترین جاهای دنیا. دولت سنگاپور دهه‌ها قبل، پیش‌بینی کرده بود که این شهر، با محدودیت مکانی مواجه خواهد شد. برای همین، این شهر از نظامندترین شهرهای جهان شده.

شارانجیت لیل، خبرنگار بی‌بی‌سی به دنبال جوابی برای این سوال رفته که آیا سنگاپور می‌تواند الگویی برای دیگر شهرهای منطقه شود یا نه؟