پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همبستگی کارمندان بی‌بی‌سی با اورونبای عثمان‌اف

همبستگی کارمندان بی‌بی‌سی با اورونبای عثمان‌اف، خبرنگار بازداشت شده بی‌بی‌سی