پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رانندگی به مثابه نافرمانی مدنی

نافرمانی برای زنان عربستان یعنی نزدیک شدن به "فرمان". جنبش برابری حق زنان به عربستان هم رسیده است. صحنه این مبارزه داخل اتوموبیلها و در خیابانهای عربستان است.

سیاوش اردلان،بی بی سی،گزارش می دهد.