پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت ۱۵ سال حبس خانگی آنگ‌سان‌سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه

آنگ‌سان‌سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه، به جرم مخالفت با حاکمیت نظامی برمه و دموکراسی خواهی، طی ۲۱ سال گذشته، ۱۵ سال را در حبس خانگی به سر برده است. مصاحبه کردن با یک مخالف سیاسی در برمه، همان دشواری هایی را دارد که گفت وگو با یک مخالف سیاسی در ایران.

علی همدانی، بی‌بی‌سی فارسی، از طریق بخش برمه ای بی بی سی امکان گفت‌وگو با آنگ سان سوچی را یافت.