پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش آژانس بین‌المللی انرژی برای کاهش قیمت نفت خام

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی طی روز گذشته حدود شش درصد سقوط کرده است. علت آن تصمیم آژانس بین المللی انرژی برای آزاد کردن شصت میلیون بشکه نفت خام از ذخیره نفت کشورهای عضو با هدف شکستن روند رو به رشد قیمت نفت خام بود. به نظر می‌رسد که تصمیم آژانس ممکن است آغاز کننده روند نزولی قیمت نفت باشد.

کسری ناجی گزارش می دهد