پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از وضعیت اورونبای عثمان اف و خانواده او

از بازداشت اورونبای عثمان اف، خبرنگار بخش آسیای میانه‌بی بی سی در تاجیکستان حدود دو هفته می‌گذرد. مقامات تاجیکستان او را به اتهام ارتباط با حزب التحریر، یک گروه ممنوع مذهبی در این کشور بازداشت کرده‌اند. اما خود آقای عثمان اف و وکیل مدافعش این اتهام را رد می‌کنند. خانواده اورونبای عثمان اف نگران وضع سلامتی او هستند.

سهراب ضیا،بی بی سی، گزارش می‌دهد.