پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعه؛حتی در جشنواره فیلم های ممنوعه

بیروت میزبان جشنواره ای است به نام فیلمهای ممنوعه.اما در همین جشنواره، از نمایش فیلم نیمه مستند'روزهای سبز'، ساخته حنا مخملباف فیلمساز جوان ایرانی جلوگیری شده است. این فیلم یکبار دیگر هم به دلیل همزمانی جشنواره با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان، روی پرده نرفت.

مهرداد فرهمند، بی بی سی،گزارش می دهد.