پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خداحافظ 'کارآگاه کلمبو'!

برای بسیاری از ایرانیان، یکی از سریالهای پرطرفدار تلویزیونی در سالهای قبل از انقلاب، کلمبو بود. داستان های یک کارآگاه پلیس ساده ولی زیرک که معماهای جنایی را حل می کرد.این کاراگاه پیتر فالک بود که دیروز در 83 سالگی در لوس آنجلس در گذشت.

الستر لیتهد،بی بی سی،گزارش می دهد.